Nyheter

Nya projekt

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats ett doktorandprojekt i samarbete med det nyligen etablerade forskningscentret Uppsala Antibiotic Center (UAC), vilket bedrivs med stöd från universitetets alla tre vetenskapsområden. Det aktuella projektet, som kommer att starta hösten 2017, rör hur kontextuella förändringar påverkat antibakteriell universitets/institutsforskning 1980-2010. Projektledare: Alexandra Waluszewski.

Event

Välkomna till Nationella STS dagarna 2018!

Tema: Kunskap och värde

När: 30-31 augusti 2018

Var: Uppsala universitet

Organisatörer: Alexandra Waluszewski, Ylva Hasselberg, Sven Widmalm, Jens Eklinder, Daniel Normark, Ingemar Petterssson och Elin Löfgren. (Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet.)

Mer information: (Om anmälan av presentationer, sessioner, etc.) kommer i början av 2018…

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram HT 2018

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

25 september - VAKANT

9 oktober - Alexandra Waluszewski & Carl Björvang presenterar sitt projekt vid Uppsala Antibiotic Centre: ”The innovation paradox: Highly needed university antibacterial research in a dwindling ‘antibiotic eco system”.

23 oktober - Jenny Beckman, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar artikelutkast: ”Vetenskap i utbyte: Publikationer, bibliotek och kunskapens materiella cirkulation, 1830-1980”. Underlag kan rekvireras från författaren Jenny.Beckman@idehist.uu.se

6 november - Clara Fischer & Camilla Eriksson, SLU, ventilerar ett artikelutkast om ”Sociotechnical imaginaries of food security in Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren klara.fischer@slu.se

20 november - Martin Söderhäll ventilerar ett kapitel ur sin doktorsavhandling: ”Stadsplaneringen och restaurangnäringen i Stockholm 1928-1999”. Underlag kan rekvireras från författaren Martin.Soderhall@ekhist.uu.se

4 december - Olle Jansson & Tony Kenttä presenterar sitt nya projekt om rationaliseringsrörelsen vid svenska sjukhus under efterkrigstiden.

15 januari - C F Helgesson, Tema T, Linköpings universitet, presenterar sin forskning under rubriken Värdering som social praktik.