Nyheter

Nya projekt

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats ett doktorandprojekt i samarbete med det nyligen etablerade forskningscentret Uppsala Antibiotic Center (UAC), vilket bedrivs med stöd från universitetets alla tre vetenskapsområden. Det aktuella projektet, som kommer att starta hösten 2017, rör hur kontextuella förändringar påverkat antibakteriell universitets/institutsforskning 1980-2010. Projektledare: Alexandra Waluszewski.

Event

Sofia Wagrell, doktorand vid Uppsala STS/Företagsekonomiska institutionen, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ’Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation - A device’s guide to the Swedish healthcare galaxy´, den 12 juni klockan 13.15, i Hörsal 2 Ekonomikum. Fakultetsopponent: Professor Björn Axelsson, Handelshögskolan, Stockholm´.

Nationella STS-dagarna arrangeras 31 maj- 1 juni 2018 av STS-centrum, Ekonomisk-historiska institutionen i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Konferensen pågår 31 maj-1 juni. De Nationella STS-dagarna är en årligen återkommande konferens för forskare engagerade inom forskningsfältet teknik- och vetenskapsstudier, eller Science & Technology Studies, (STS). Syftet med konferensen är att ventilera forskningsläget inom fältet (med särskilt fokus riktat mot unga forskares projekt) och att diskutera fältets gemensamma teoretiska och metodologiska frågeställningar.

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram vt 2017

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

24 januari, 13-15, Karin Ågren och Fredrik Sandgren lägger fram projektskiss; det tänkta projektets titel är ” ” Kunskapsförmedlingens urbana infrastruktur under svensk industrialisering 1820-1920”. Underlag kan rekvireras från Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

7 feb, 13-15, Alexandra Waluszewski presenterar pågående och planerad forskning på temat:
Antibiotikaresistens; behov av av ansvarsfull användning, access och ny antibiotika, med fokus på hur att klara det sistnämnda i ett forsknings- och utvecklingslandskap i stark förändring.

21 februari, 13-15, Per Wisselgren, Umeå universitet samt gästforskare vid Uppsala STS, ventilerar ett artikelutkast på temat ”Alva Myrdals vetenskapliga internationalism”. Underlag kan rekvireras från författaren, Per.Wisselgren@umu.se en vecka i förväg.

7 mars, 13-15, Jesper Meijling, KTH, ventilerar en del av sin doktorsavhandling under rubriken ”Marknadisering. Studier i en idés konstruktion och tillämpning 1940-2015​".  Underlag kan rekvireras från författaren, Jesper.Meijling@abe.kth.se en vecka i förväg.

21 mars, 13-15, Ingemar Pettersson ventilerar en text med titeln "Disenchanting the scientist".  Underlag kan rekvireras från författaren, Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

4 april, 13-15, David Dellstig lägger fram avhandlingskapitel med titeln ”Journal of economics 1968-1986: lönearbete, idealism och ekonomiska drivkrafter i en vetenskaplig tidskrift. Underlag kan rekvireras från författaren, David.Dellstig@ekhist.uu.se en vecka i förväg. OBS lokal! H 429 (Faculty Club).

18 april, 13-15, Orsi Husz ventilerar en text med titeln ” Money and identity: Domesticising and 'de-vicing’ credit cards in 1960s and 1970s Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren, Orsi.Husz@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

2 maj, 13-15, Gustaf Nelhans, vetenskapsteoretiker från Göteborgs universitet samt BHS, presenterar sin forskning. Presentationen kommer att centreras kring forskningens genomslag utanför akademin och om/hur forskning kan spåras genom referenser i professionella sammanhang med kvantitativa metoder. Alltså om distansläsning av exempelvis riktlinjer, behandlingsrekommendationer och offentliga dokument i digitala arkiv. Problemen är av metodologisk art vad gäller standardisering, men en än viktigare teoretisk fråga berör modaliteter och referensens gränser genom exempelvis 'obliteration by incorporation'. När upphör en referens att vara en referens? Läsunderlag kan rekvireras från Gustaf.Nelhans@hb.se en vecka i förväg.

16 maj, 13-15, Håkan Boström lägger fram avhandlingskapitel. Läsunderlag kan rekvireras från författaren, Hakan.Bostrom@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

30 maj, 13-15, Lars Huemer, BI Oslo, presenterar sin forskning på temat ”People, planet, profit: Interactions between corporations and indigenous peoples.” Underlag kan rekvireras av författaren en vecka i förväg; lars.huemer@bi.no