Nyheter

Nya projekt

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats ett doktorandprojekt i samarbete med det nyligen etablerade forskningscentret Uppsala Antibiotic Center (UAC), vilket bedrivs med stöd från universitetets alla tre vetenskapsområden. Det aktuella projektet, som kommer att starta hösten 2017, rör hur kontextuella förändringar påverkat antibakteriell universitets/institutsforskning 1980-2010. Projektledare: Alexandra Waluszewski.

Event

Välkomna till Nationella STS dagarna 2018!

Tema: Kunskap och värde

När: 30-31 augusti 2018

Var: Uppsala universitet

Organisatörer: Alexandra Waluszewski, Ylva Hasselberg, Sven Widmalm, Jens Eklinder, Daniel Normark, Ingemar Petterssson och Elin Löfgren. (Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet.)

Mer information: (Om anmälan av presentationer, sessioner, etc.) kommer i början av 2018…

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram VT 2018

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

30 januari - Ylva Hasselberg ventilerar ett kapitel i Heckscher-biografin: ”Ödeläggelsen av 1800-talets hushållning”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

13 februari - VAKANT.

27 februari - Thomas Lennerfors, INDTEK, ventilerar en text med titeln “Maritime innovations in the export of Swedish forest products from 1960- to today”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

13 mars - Keith Tribe, SCAS, ventilerar ” Economy, Commerce and History in the work of William Ashley”. Underlag rekvireras från Ylva Hasselberg en vecka i förväg.

Måndag 26 mars - OBS dagen! Samarrangemang med Högre Seminariet i ekonomisk historia. David Dellstig har mellanseminarium.

10 april - Hanna Vikström, Historiska studier, KTH, presenterar sin nyutkomna doktorsavhandling, The specter of scarcity. Experiencing and coping with metal shortages, 1870-2015.

24 april - VAKANT.

8 maj - Rebecca Earle, University of  Warwick & SCAS, presenterar  The Potato Project.

22 maj - Daniel Normark och Ingemar Pettersson ventilerar en artikel skriven inom projektet Smakens teknovetenskaper. Titel meddelas senare. Underlag rekvireras från författarna en vecka i förväg, maila daniel.normark@ekhist.uu.se alternativt Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se

12 juni - Magnus Eklund presenterar sitt delprojekt om campusbildning som idé och praktik i projektet Akademiska hus.

30-31 augusti - Nationella STS-dagarna 2018