Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram HT 2018

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

25 september - VAKANT

9 oktober - Alexandra Waluszewski & Carl Björvang presenterar sitt projekt vid Uppsala Antibiotic Centre: ”The innovation paradox: Highly needed university antibacterial research in a dwindling ‘antibiotic eco system”.

23 oktober - Jenny Beckman, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar artikelutkast: ”Vetenskap i utbyte: Publikationer, bibliotek och kunskapens materiella cirkulation, 1830-1980”. Underlag kan rekvireras från författaren Jenny.Beckman@idehist.uu.se

6 november - Clara Fischer & Camilla Eriksson, SLU, ventilerar ett artikelutkast om ”Sociotechnical imaginaries of food security in Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren klara.fischer@slu.se

20 november - Martin Söderhäll ventilerar ett kapitel ur sin doktorsavhandling: ”Stadsplaneringen och restaurangnäringen i Stockholm 1928-1999”. Underlag kan rekvireras från författaren Martin.Soderhall@ekhist.uu.se

4 december - Alexandra Waluszewski presenterar ’Follow the pig – what’s behind the low use of antibiotics in Swedish animal husbandry?’

15 januari - C F Helgesson, CIRCUS (The Centre for Integrated Research on Culture and Society), Uppsala universitet, presenterar sin forskning under rubriken Värdering som social praktik.