Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram VT 2019

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

5 februari - Daniel Normark ventilerar en uppsats om Clarence Crafoord med titeln ”Mision Cientifica Sueca: Clarence Crafoord's trips to South America 1950-1965 as educational tours in thoracic surgery”. Underlag rekvireras från författaren Daniel.Normark@ekhist.uu.se

19 februari - Helena Bergman, Södertörns högskola, ventilerar utkast till en artikel med titeln ”Mellan forskning och politik: Svensk alkoholforskning, 1940-1960-tal”. Underlag rekvireras från författaren Helena.Bergman@sh.se

5 mars - Seminariet behandlar manus till antologin "Förtrollning och avförtrollning". Författare till dagens två kapitel är: Ingemar Pettersson samt Annelie Drakman. Kontakta Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se för att ta del av manus.

19 mars - Seminariet behandlar manus till antologin "Förtrollning och avförtrollning". Författare är: Ylva Hasselberg, Peter Josephson, samt Thomas Karlsohn. Kontakta Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se för att ta del av manus.

2 april - Jenny Andersson, SciencesPo samt SCAS, presenterar sin forskning.

23 april - internt planeringsseminarium

7 maj - David Dellstig ventilerar ett kapitel ur sin avhandling. Underlag rekvireras från författaren David.Dellstig@ekhist.uu.se

21 maj - Professor Mikael Holmqvist, Stockholms universitet, presenterar sin studie Handels. Maktelitens skola.

4 juni - Camilla Eriksson och Jenny Ingemarsdotter, Uppsala universitet och FOI, ventilerar ett artikelutkast med titeln ”Tekniska lösningar som svar på föränderliga hotbilder inom det ekonomiska försvaret 1928-2002.” Underlag rekvireras från författaren Camilla.Eriksson@gender.uu.se