Forskare med projekt relaterade till Uppsala STS

Sharon Rider

Professor vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: sharon.rider@filosofi.uu.se
Projekt och publikationer, se www.filosofi.uu.se

Enrico Baraldi

Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik, Uppsala universitet.
E-post: enrico.baraldi@angstrom.uu.se
Projekt och publikationer, se www2.teknik.uu.se/teknikvetenskaper/indtek/

Jenny Beckman

Universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
E-post: jenny.beckman@idehist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.idehist.uu.se

Erik Boström

Doktorand vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post:erik.bostrom@filosofi.uu.se
Projekt och publikationer, se www.filosofi.uu.se

Jens Eklinder-Frick

Forskare vid Uppsala STS/Ekonomisk historiska institutionen

E-post:jens.eklinder-frick@hig.se

Magnus Eklund

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: magnus.eklund@ekhist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.ekhist.uu.se

Martin Emanuel

Forskare vid Ekonomisk-historiska instituionen, Uppsala universitet.
E-post: martin.emanuel@ekhist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.ekhist.uu.se

Johan Boberg

Doktorand vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: johan.boberg@filosofi.uu.se
Projekt och publikationer, se www.filosofi.uu.se

Michael Gustavsson

Professor i litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle.
E-post:mgs@hig.se
Projekt och publikationer, se www.hig.se

Debbie Harrison

Försteamanuensis, Institutet för strategi och logistic, BI.
E-post: debbie.harrison@bi.no
Projekt och publikationer, se www.bi.no

Håkan Håkansson

Professor, Internationell marknadsföring, BI, Norge.
E-post: hakan.hakansson@bi.no
Projekt och publikationer, se www.bi.no

Malena Ingemansson

Forskare vid Uppsala STS och Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: malena.ingemansson@sts.uu.se
Projekt och publikationer, se www.fek.uu.se

Peter Josephson

Forskare, Institutionen för Idé- och Lärdomshistoria, Uppsala universitet.
E-post: peter.josephson@idehist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.idehist.uu.se

Anna Launberg

Doktorand vid Uppsala STS och Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: anna.launberg@fek.uu.se
Projekt och publikationer, se www.fek.uu.se

Åse Linne

Forskare vid Uppsala STS och vid Avdelningen för Industriell teknik, Uppsala universitet.
E-post: ase.linne@angstrom.uu.se
Projekt och publikationer, se http://www.indtek.teknik.uu.se

Olof Ljungström

Fil. Dr., projektledare, Karolinska Institutet.
E-post: olof.ljungstrom@ki.se
Projekt och publikationer, se www.ki.se

Per Lundin

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: per.lundin@ekhist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.chalmers.se

Daniel Normark

Fil. Dr., projektledare, Karolinska Institutet.
E-post: daniel.normark@ki.se
Projekt och publikationer, se www.ki.se

Andrea Perna

Forskare vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Industriell Teknik, Uppsala universitet
E-post: andrea.perna@angstrom.uu.se
Project och publikationer, se http://www.indtek.teknik.uu.se

Ingemar Pettersson

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: ingemar.pettersson@ekhist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.ekhist.uu.se

Per Ingvar Olsen

Föresteamanuensis, Handelshögskolan BI, Oslo.
E-post: per.i.olsen@bi.no
Projekt och publikationer, se www.bi.no

Tommy Shih

Forskare, Företagsekonomiska instutionen, Lunds universitet.
E-post: tommy.shih@fek.lu.se
Projekt och publikationer, se www.fek.lu.se

Niklas Stenlås

Forskare vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: niklas.stenlas@hist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.hist.uu.se

Torkel Strömsten

Forskare, Handelshögskolan.
E-post: torkel.stromsten@hhs.se
Projekt och publikationer, se www.hhs.se

Johan Svedjedal

Professor, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
E-post:johan.svedjedal@littvet.uu.se
Projekt och publikationer, se www.littvet.uu.se

Sofia Wagrell

Doktorand vid Uppsala STS och Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: sofia.wagrell@fek.uu.se
Projekt och publikationer, se www.fek.uu.se

Pär Wikman

Doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
E-post: par.wikman@ekhist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.ekhist.uu.se

Nina Wormbs

Lektor vid Avd. För teknik- och vetenskapshistoria, KTH.
E-post: nina@kth.se
Projekt och publikationer, se www.kth.se

Eva Åhren

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
E-post: eva.ahren@idehist.uu.se
Projekt och publikationer, se www.idehist.uu.se