Forskning

Uppsala STS arbetar huvudsakligen med forskning relaterade till två breda forskningsprofiler:

Forskning & samhälle; politik och praxis

Forskning, teknik & företagande

Dessa frågor studeras av forskare representerande följande discipliner och områden: vetenskapshistoria, medicinhistoria, teknikhistoria, filosofi, ekonomisk historia, företagsekonomi, industriell teknik och energisystem. Uppsala STS stödjer också STS-relaterad forskning inom universitetet generellt.
 

Följande tre frågekomplex är av särskilt intresse:

A) Hur påverkas vetenskapen av en allt mer "ekonomistisk" vetenskapssyn, dvs av krav på att den skall bidra direkt till ekonomisk tillväxt, samt av medföljande krav på att kunna mäta detta?

B) Vilket är förhållandet mellan forskningspolitik, forskning och användning av vetenskaplig kunskap? På vilka principer vilar forskningspolitiken?

C) Hur används vetenskaplig kunskap i samhället i stort och av företag? Vilken är teknikens och vetenskapens roll sett ur ett användarperspektiv?