Kurser

 

Uppsala STS forskare är engagerade i utbildning inom STS-fältet, både på grund- och doktorandnivå. Följande doktorandkurser ges återkommande:  

 

PhD-course in Analyzing Transnational Business Networks

A doctoral course arranged by Uppsala STS in co-operation with Norwegian Business School, BI.


Empirical content

The contemporary business landscape is characterized by constellations of companies, which are related to and dependent on each other in complex, transnational patterns. The total product cost of an end-product; regardless if a physical product or a service; stems to a large extent from external, related suppliers and sub-suppliers. Thus, less of an end-product is the result of actions carried out within the borders of a company. This implies that any company, regardless size or business, systematically is related to a number of counterparts, on its supplier and user side. This gives the business landscape a network-like pattern which characteristics are influencing both efficiency and innovativeness of each individual firm. Furthermore, these patterns also have a great impact on policy attempts to renew industries within specific communities. To increase the understanding of transnational business networks; their light and dark sides included, is one of ambitions with this course.


Theoretical content

To analyze the contemporary transnational business landscape creates new demands on theory as well as methodology. There are also some approaches that during the last decades have emerged with the ambition to catch the interactive and interdependent characteristics of the business landscape. One of these is the IMP Industrial Network Approach, (see e.g. Håkansson et al, 2009, or www.impgroup.org ) which has been developed by researchers interested in the content and effect of connected business relationships. Another ambition with this course is to start out from the IMP Industrial Network Approach; including considering how it is related and contrasted to other approaches, and discuss how it can be used in order to investigate network characteristics of the business landscape.

The course is given annually or on request by doctoral students. For more information, please contact Alexandra Waluszewski.

 

 

Vetenskap och massmedia: Kritik, kommunikation, propaganda


Kursen är tvärvetenskaplig och vänder sig till forskarstuderande inom naturvetenskap, teknik, medicin, humaniora och samhällsvetenskap. (Studenter på magisternivå eller motsvarande antas i mån av plats.) Den ges i regi av Uppsala universitets centrum för teknik- och vetenskapsstudier (Uppsala STS).

Vi diskuterar de villkor som gäller när vetenskapen möter massmedia och offentlighet. Att forskaren måste kunna kommunicera sin kunskap även utanför expertleden – som en del av högskolans så kallade tredje uppgift – ifrågasätts numera sällan. Men lika sällan problematiseras uppdraget. Vilken roll är det forskaren spelar i denna utåtriktade verksamhet och vilka andra möjliga roller finns?
 

För mer information, kontakta Alexandra Waluszewski