Nyheter

Nya projekt

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats ett doktorandprojekt i samarbete med det nyligen etablerade forskningscentret Uppsala Antibiotic Center (UAC), vilket bedrivs med stöd från universitetets alla tre vetenskapsområden. Det aktuella projektet, som kommer att starta hösten 2017, rör hur kontextuella förändringar påverkat antibakteriell universitets/institutsforskning 1980-2010. Projektledare: Alexandra Waluszewski.

Event

Välkomna till Nationella STS dagarna 2018!

Tema: Kunskap och värde

När: 30-31 augusti 2018

Var: Uppsala universitet

Organisatörer: Alexandra Waluszewski, Ylva Hasselberg, Sven Widmalm, Jens Eklinder, Daniel Normark, Ingemar Petterssson och Elin Löfgren. (Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet.)

Mer information: (Om anmälan av presentationer, sessioner, etc.) kommer i början av 2018…

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Om webbplatsen

Uppgifter om Uppsala universitet

  • Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala
  • Tel: 018-471 00 00 (vx)
  • Fax: 018 - 471 20 00 (registrator)
  • E–postadress: Registrator@uu.se
  • Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B (se enheters respektive besöksadresser i katalogen)
  • Organisationsnummer: 202100-2932
  • Registreringsnummer för mervärdesskatt: VAT SE202100293201

Information om cookies på Uppsala universitets webbplats

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På vissa delar av Uppsala universitets webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t.ex. webbpost och beställning av material.

Om du inte accepterar användning

Om du inte accepterar användning av cookies kan du inte fullt ut utnyttja Uppsala universitets hemsida. Du kan i så fall kontakta Uppsala universitets kommunikationsenhet för hjälp med att beställa material etc, info@uadm.uu.se eller tfn 018-471 18 34.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av universitetes webbplats fungerar dessa delar av webbplatsen inte utan cookies.

Mer information om cookies