Ljuskronan i universitetsaulan

Uppsala STS

Vetenskap, teknik, samhälle

Uppsala STS är ett mångvetenskapligt forskarnätverk som arbetar med historiska och samtida perspektiv på kunskap och samhällsutveckling.

Vetenskapen har alltid varit föremål för stora förväntningar. I dag är vetenskapen inte enbart föremål för förväntningar på kunskapsutveckling inom disciplinära fält, utan också för förhoppningar om att generera tillväxt och ekonomisk utveckling. De förändrade förväntningarna på vetenskapens roll i samhällsekonomin är ett av Uppsala STS forskningsfokus.

Vetenskaplig utveckling har under 1900-talet setts som något som påverkas av dess interna logik samt av sociala och kulturella faktorer. Under de trettio sista åren har det har kommit att ses som legitimt och nödvändigt att politiska beslut och näringslivets behov aktivt påverkar vetenskapens utveckling. Uppsala STS studerar interaktionen mellan vetenskap, politik och näringsliv ur flera perspektiv, hämtade från samhällsvetenskapen såväl som humaniora.

Senast uppdaterad: 2021-03-10