Forskare associerade till Uppsala STS


Enrico Baraldi
Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik, Uppsala universitet.

Johan Boberg
Doktorand vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet.

Jenny Beckman
Lektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Anneli Drakman
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Stockholms universitet

Martin Emanuel
Forskare vid KTH

Håkan Håkansson
Professor emeritus vid Handelshögskolan BI, Oslo

Malena Ingemansson
Lektor vid Norwegian University of Science and Technology

Erik Jansson Boström
Doktorand vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Peter Josephson
Lektor vid Södertörns högskola

Thomas Karlsohn
Professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Anna Launberg
Lektor vid Mälardalens högskola

Åse Linne
Forskare vid Uppsala STS och vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet

Olof Ljungström
Projektledare, Karolinska Institutet

Per Lundin
Bitr. professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Per Ingvar Olsen
Professor vid Handelshögskolan BI, Oslo

Andrea Perna
Forskare vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet

Sharon Rider
Professor vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Niklas Stenlås
Lektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet

Johan Svedjedal
Professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Nina Wormbs
Lektor vid Historiska studier, KTH

Eva Åhren
Enhetschef vid Enheten för medicinens historia och kulturarv, KI