Forskning inom Uppsala STS

Uppsala STS är ett mångvetenskapligt forskarnätverk vars gemensamma intresse finns i skärningspunkten mellan ekonomi och vetenskaplig kunskap. Vi ställer frågor som:

  • Vilken roll spelar vetenskaplig kunskap för offentliga institutioner respektive privata företag och vice versa. Hur har detta förhållande förändrats över tid?
  • Hur påverkas universitetens forskning och undervisning av en allt mer "ekonomistisk" vetenskapssyn?
  • Hur har krav på att vetenskaplig kunskap ska generera direkt ekonomisk tillväxt historiskt vuxit fram?
  • Hur har olika moraliska ekonomier fungerat inom vetenskapen genom historien och hur fungerar de i dag?
  • Vilka grundläggande förhållanden kännetecknar dagens företagslandskap och hur förstås dessa i ekonomisk forskning samt i den politiska sfären?

Dessa frågor studeras av forskare representerande följande discipliner och områden: vetenskapshistoria, medicinhistoria, teknikhistoria, ekonomisk historia, företagsekonomi, industriell teknik och energisystem.

Värmecentral från 1964 på Carolina Rediviva

Pågående STS projekt

Publikationer inom STS