STS sem: Jesper Meijling ”Utgångspunkt eller gränsdragning? Vårdvetenskapen mellan yrkestraditioner och forskningsterritorier”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Jesper Meijling (Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium