UCBH/STS sem: Per Högselius ”Carbon transnationalism: Samarbete och konflikt kring kol i mellankrigstidens Europa?”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Per Högselius (KTH)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ann-Kristin Bergquist
  • Seminarium