Nya forskningsanslag 2019

2019-11-26

Grattis till de forskare inom Uppsala STS forskarnätverk som erhållit nya forskningsanslag

  • Ingemar Pettersson för projektet "Ekonomisk sinneshistoria: Ekonomiseringen av lukt, smak, ljud, färg och känsel under det industriella genombrottet i Sverige" från Vetenskapsrådet
  • Martin Emanuel (KTH) och Daniel Normark (EkHist UU) för projektet "Gåendets teknopolitik: kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europeiska städer" från Formas