Kvalitet måste vägas in vid upphandling

2019-10-18

Debattartikel i UNT

Alexandra Waluszewski om materialkrisen på Akademiska sjukhuset: Kvalitet måste vägas in vid upphandling